Contact

IPP Arsić d.o.o.

Milosava Vlajića 72
11400 Mladenovac, Srbija
tel: +381 (0)11 8230 431
fax: +381 (0)11 8231 623
Direktor:+381 (0)63 200 553
e-mail: mail@ipparsic.com

PIB: 101281166
Matični broj: 7897898
Šifra delatnosti: 01240
PDV broj: 133328375
Glavna
Živinarstvo
Kartonaža
Partneri
Kontakt
Direktor:
dipl.ing Milorad Mijailović