Poultry
      Preduzeće IPP Arsić je osnovano 1992. godine, sa proizvodnjom jednodnevnih brojlerskih pilića kao primarnom delatnošću. U vlasništvu preduzeća su dva stambeno - poslovna objekta, površine 4 000 m² , koji obezbedjuju smeštajne kapacitete za odgoj i eksploataciju matičnog jata veličine 20 000 roditeljskih koka teške linije, sa automatizovanim sistemima za ishranu, ventilaciju i skupljanje jaja. Proizvodnja brojlerskih pilića; se obavlja u inkubatorskoj stanici koju čine tri inkubatora Pas Reform, ukupnog kapaciteta 345 000 jaja, i tri valjaonika, što omogućava proizvodni kapacitet od 5 000 000 jednodnevnih pilića na godišnjem nivou.
Glavna
Živinarstvo
KartonaĹľa
Partneri
Konatakt
Objekti Matično Jato Kontrola
Valjaonik Brojleri